Darko Hudelist
Istraživački novinar, publicist i autor


Optužnica Žike Stojkovića protiv Stepinca i Katoličke Crkve u Hrvatskoj, iz rujna 1979.
9. VI 2017.


Naslovnica
Ispis
Preuzimanje


Kao prolog svojemu polemičkom odgovoru Glasu Koncila, sročenom početkom rujna 1979., srpski intelektualac vrlo blizak vodstvu Srpske pravoslavne Crkve Živorad Žika Stojković (1922.-1997.) izabrao je stihove poznate pjesme Vladimira Nazora "Majko pravoslavna", ispjevane u siječnju 1943. u popaljenome srpskom selu kod Vrginmosta, negdje  između Banije i Korduna. Ti stihovi glase ovako: "Blijediš, tanjiš i kočiš se, no bol nemoj gušit svoju, / Bol ti preduboku / Pusti, neka tužba tvoja odjekuje širom zemlje / I nek traje vjekovima. Neka čuju, u što sada / Prometnu se sjeta tvoja, tvoja tuga stara, davna - / Šutiš. Blijediš. I oreol mučeništva već se kruni, / Majko pravoslavna."

Citiranjem tih tužnih, ali i prkosnih Nazorovih stihova Žika Stojković je nastojao - na svoj specifičan, po mnogo čemu mračan način - parirati štovanju Blažene Djevice Marije u Hrvata/katolika, izbacujući u prvi plan "Majku pravoslavnu" kao srpski/pravoslavni ekvivalent BDM-u, odnosno kao simbol mučeništva Srba/pravoslavnih u NDH, za vrijeme Drugoga svjetskog rata.

A odmah nakon tih uvodnih stihova kreće i Stojkovićeva optužnica protiv Katoličke Crkve u Hrvatskoj, napisana na 16 gusto kucanih stranica. Radi lakšega razumijevanja, mogli bismo je (analitički) podijeliti u, približno, 12 točaka. Odnosno, 12 krimena (zločina) - po Stojkovićevu rezoniranju - Katoličke Crkve (Vatikana i KC u Hrvatskoj) počinjenih nad Srbima/pravoslavnima u NDH, u razdoblju 1941.-1945. (ali, po Stojkoviću, i prije).

Kako ta Stojkovićeva optužnica ipak na kraju nije ugledala svjetlo dana, jer je njezino objavljivanje u Pravoslavlju osujetio tadašnji patrijarh srpski German (1958.-1990.) - objavit će je, ali tek 2000-ih, Stojkovićev kolega i prijatelj, akademik SANU Dejan Medaković, u svom dnevniku "Dani, sećanja III" - donio sam njezinu fotokopiju, 11. ožujka 2009., don Živku Kustiću na uvid, u Dom za starije osobe "Centar" u Klaićevoj, gdje je provodio posljednje godina svoga života, i zamolio ga da je prokomentira. Ali sustavno i cjelovito, točku po točku.

Kustić je bio vrlo uzbuđen, imao je priliku prvi put vidjeti, odnosno čuti taj tekst. Bio je impresioniran, ali i zatečen činjenicom da sam uspio rekonstruirati (nedorečenu i naprasno zaustavljenu) polemiku između Pravoslavlja i Glasa Koncila iz 1979., koja je, po mnogo čemu, bila anticipacija rata u Hrvatskoj početkom 1990-ih (nakon proglašenja samostalne hrvatske države). Međutim, brzo se sabrao i rado mi odgovorio na svako pitanje koje sam mu postavio.

Prva je točka Stojkovićeve optužnice, napisane u ime Pravoslavlja i dijela vodstva Srpske pravoslave Crkve, bila direktan, frontalni napad na Vatikan, tj. na "ratnoga" papu Pija XII. zato što - prema Stojkovićevim riječima - "među prvima pozdravlja ustašku NDH, poglavnika te 'države' prima u audijenciju i lično blagosilja Pavelića još u maju 1941, tek što je ovaj 'preuzeo dužnost'." Stojković se u tom, uvodnom dijelu svoga pamfleta oslonio na pisanje listova Hrvatski narod i Katolički list.

Kustićev je odgovor na tu točku, meni izrečen 11. ožujka 2009., glasio:

- Ja mislim da je Pavelić pokušao ući, ali da je ušao u neku audijenciju kao običan građanin, a ne kao poglavnik. Koliko se ja sjećam... Sigurno je da nije primljen kao poglavar države. Sasvim sigurno nije. On je mogao biti jedan hodočasnik, ali nikako kao poglavnik NDH. To sam siguran.

U točki 2. svojega pamfleta, Žika Stojković proziva papu Piju XII. zbog toga što je u siječnju 1942. zagrebačkoga nadbiskupa Stepinca imenovao - kako se točno izrazio - "'Vojnim Vikarom za hrvatsku vojsku' - čijim su oružanim snagama pokolji Srba upravo tada bili glavni 'vojni' zadatak". Taj element i danas vrlo često koriste predstavnici Srpske pravoslavne Crkve i pojedini srpski političari u svojim optužbama protiv Katoličke Crkve (kako nadbiskupa Stepinca tako i samoga Vatikana). Kustić mi je o tome, 11. ožujka 2009., rekao:

- Može biti da je Papa Stepinca imenovao vikarom. No, niti su pokolji bili glavni zadatak, niti služba duhovnika znači odobravanje vojnih zločina. Stepinac se brinuo da se (hrvatski vojnici, tj. pripadnici Hrvatskoga domobranstva - op. aut.) mogu ispovijediti i pričestiti.

Na moje potpitanje što točno znači izraz "vojni vikar", Kustić mi je odgovorio:

- On je duhovnik, onaj koji se brine za vojnike da budu kršćanski i da ne čine zločine. Dakle, on (Stepinac - op. aut.) ih je kao vojni duhovnik bio dužan odvraćati od zločina.

Kao jedan od najvećih krimena počinjenih nad Srbima za vrijeme postojanja NDH, Žika Stojković je - pod (simbolički rečeno) točkom 3. svoje optužnice - naveo "zločin prekrštavanja". To jest, napisao je da "nije (...) javno poznato da je Vojni Vikar - nadbiskup (Stepinac - op. aut.) išta preduzimao protiv genocida, ili da se, makar i unutar svoje Crkve, ogradio od zločina prekrštavanja". Kustić mi je to ovako interpretirao:

- Zločin prekrštavanja, prvo, ne postoji. Jer, nije se moglo iznova krstiti, moglo se je samo prevoditi u Katoličku Crkvu. Dakle, prekrštavanje kao takvo ne postoji jer je pravoslavni krst za katolike valjan. No, samo prevođenje je postojalo. Stepinac se protiv toga borio, ali kad je vidio da ne može Pavelićevo ludilo zaustaviti, onda je dao...

Kustić je ovdje na trenutak zastao, a nakon toga mi je malo opširnije razjasnio - o čemu mi je često znao govoriti i u našim ranijim razgovorima - kako je u arhivu Zagrebačke nadbiskupije svojedobno našao i pročitao Stepinčevu povjerljivu instrukciju, odaslanu svim svećenicima u NDH, u kojoj piše neka slobodno iziđu ususret pravoslavnim Srbima ako od njih traže "zeleno svjetlo" za prijelaz u katoličku vjeru, kako bi time, braneći se od ustaških progona, spasili svoje živote. Ovako mi je rekao:

- Stepinac je službeno izdao okružnicu u kojoj je istaknuo poznate crkvene zakone po kojima nitko ne smije biti primljen u Katoličku Crkvu dok nije sigurno da to sam sasvim slobodno želi. No, odmah zatim on šalje svojim svećenicima i jednu povjerljivu instrukciju u kojoj doslovno piše: "... Kad prođe ovo vrijeme ludila i divljaštva, ... onda će se znati koje je tko vjere..." To je pismo sačuvano u zagrebačkom nadbiskupskom arhivu. Komunistički sud iz 1946. morao ga je, naravno, zatajiti kako bi mogao zagrebačkog nadbiskupa proglasiti krivcem za nasilna "prekrštavanja".

Kustić mi je to, u našem razgovoru iz ožujka 2009., dodatno pojasnio ovim riječima:

- Stepinac je, dakle, poslao dopis svim svećenicima, koji je došao do svakog svećenika, gdje doslovno kaže neka se ljudima, ako treba da spase glavu, izdaju potvrde da su prešli u Katoličku Crkvu, da ih se ne gnjavi, jer, kaže, pravoslavni su skoro ista vjera, a od židovske vjere mi potječemo... On je, znači, javio kleru da svakome daju potvrdu, tko hoće, da je prešao. Drugim riječima, on je savjetovao kler neka laže državu da su ljudi prešli, iako nisu prešli. To znači da je potpuno shvatio da ustaška vlast ne želi ljude pokatoličiti nego ih pohrvatiti, da zaborave da su bili Srbi. Zato je, recimo, ustaška vlast i bila protiv toga da pravoslavni prelaze u grkokatolike. Stav države je bio da oni zaborave pravoslavlje da bi zaboravili svoje srpstvo. I tu je Stepinac shvatio da je uzalud buniti se. Nisi ništa mogao...

Na moje potpitanje (koje mi je sasvim iznenada palo na pamet) - nije li Stepinac time bio oportunist (u odnosu na ustaški režim poglavnika Pavelića) - Kustić mi je odgovorio:

- To nije šala, čovječe! On je za vrijeme ustaške vlasti razaslao kleru pismo u kojem kaže da je sada na vlasti ludilo i divljaštvo! A što ćeš... Zar to nije bilo sasvim jasno? Ustaše su ga imale na zubu i čudo je da nisu na njega izvršile antentat!

Na moje iduće potpitanje: "Je li Stepinac tada postupio ispravno?" - Kustić mi je odgovorio:

- Teoretski, odnosno teološki gledano, to je vrlo dvojbeno. Ali ratno, humano, to je jedino što se moglo učiniti. Savjetovao je kleru neka državi laže. Neka državu dovede u zabludu, lijepo rečeno.

Kad sam Kustića, odmah nakon toga, upitao: "Da li Srbi onda griješe što toliko zamjeraju i prigovaraju Stepincu na tom famoznom 'prekrštavanju' pravoslavnih?" - ovako mi je odgovorio:

- Srbi apsolutno griješe. Stepinac s tim nema ništa. To je Pavelić, kažem, htio - ali ne da uništi pravoslavlje nego da ovi zaborave da su Srbi. To je cijela priča. Lako je sad reći principe, gledao si da spasiš što se moglo spasiti...

Četvrta točka Stojkovićeve optužnice, u njegovu polemičkom pismu Glasu Koncila u rujnu 1979., odnosila se na na otimanje, stvarno ili navodno, srpske imovine, tj. imovine Srpske pravoslavne Crkve, od strane Katoličke Crkve u Hrvatskoj, za trajanja NDH. Kao karakterističan primjer takvoga materijalnog iskorištavanja, ili pljačkanja, srpske/pravoslavne imovine, Stojković je naveo Stepinčevo pismo Paveliću, datirano 3. listopada 1941., u kojem zagrebački nadbiskup predlaže poglavniku da u srpski samostan u Orahovici, u Slavoniji, smjesti trapiste (jedan od redova unutar Katoličke Crkve) koji su, u ratnom vihoru, morali napustiti svoj samostan u Reichenburgu postavši na taj način beskućnicima.

Živko Kustić mi je, međutim, u našem razgovoru - suprotno Stojkovićevim inkriminacijama - takav Stepinčev stav okarakterizirao pozitivnim.

- Radilo se - naglasio je Kustić - o tome da se negdje sklone svećenici koje su Nijemci progonili. Ovaj je samostan (u Orahovici - op. aut.) valjda bio prazan, pa je na taj način spašen i samostan i svećenici.

Na moje potpitanje/natuknicu, "Oni (Stojković i njegovi istomišljenici - op. aut.) to tumače kao karakterističan primjer kako se Srbima oduzima njihovo, da bi se tu smjestili katolici, pa kažu da to nije ništa drugo nego koristoljublje" - Kustić mi je odgovorio:

- Bez veze. Pazite, to su svećenici koji su bili protjerani, i on (Stepinac - op. aut.) ih je morao negdje smjestiti. A to je valjda bio prazan prostor, i s tim je potezom zapravo spasio i to svetište i te svećenike.

Nakon toga slijedi jedan od udarnih dijelova Stojkovićeva pisma/optužnice, u kojemu on optužuje zagrebačkog nadbiskupa Stepinca zbog toga što nije reagirao na razna upozorenja (pisma, poruke i sl. ) da se u NDH čine strahoviti zločini nad pravoslavnim Srbima. Stojković je time implicitno htio reći da je Stepinac te zločine prešutno odobravao. Posebno se osvrnuo na tri takva primjera: na pismo hrvatskog pravnika i političara (jugoslavenske orijentacije) dr. Prvislava Grisogona, upućeno Stepincu iz Zemuna 8. veljače 1942.; na prosvjedno pismo banjolučkih muslimana upućeno u Zagreb preko potpredsjednika Vlade NDH Džafera Kulenovića; kao i na tekst/poruku, pročitanu i preko Radio Londona, koju je sastavio Mačekov zamjenik u HSS-u, ujedno i potpredsjednik jugoslavenske Vlade u izbjeglištvu, dr. Juraj Krnjević.

Grisogono je (ako je to uopće bio on, a najvjerojatnije se radilo o sasvim drugoj osobi) u svom alarmirajućem pismu napisao, uz ostalo, da je u zločinima nad Srbima u NDH "sudjelovala i naša katolička Crkva", "da su katolički sveštenici postali logornici i tabornici ustaški, pa su kao takvi naređivali i odobravali ta strašna mučenja i klanja hrišćanskog svijeta" itd. Pismo je bilo krajnje patetično intonirano, obilovalo je vrlo teškim izrazima i podjednako teškim napadima i optužbama na račun Katoličke Crkve, a u njemu je osobito zazvečala ova rečenica:

"I zato će na glavu katoličke Crkve pasti najveća odgovornost za kaznu Božju i ljudsku koja mora stići hrvatski narod ako se vremenom ne pokaje za ovaj strašni neopisivi grijeh."

Time je Stojković ujedno izrazio središnji stav ili središnje mjesto ideološko-političke platforme srpske nacionalne/nacionalističke inteligencije i vrha Srpske pravoslavne Crkve, u odnosu na Katoličku Crkvu - tada, 1979. - da se za sve te ratne (i stvarne i izmišljene, odnosno preuveličane) zločine Katolička Crkva (i to upravo ona, ne netko drugi) mora Srbima javno ispričati.

Živko Kustić mi je na to, u našem razgovoru 11. ožujka 2009., odgovorio:

- Ma šta? Tko bi se kajao? Ma dajte, molim vas, to su priče. Što bismo se mi kajali za nešto što je Pavelić radio? Stepinca smo vrlo stručno, na najvišoj razini svjetskoj, u Svetoj Stolici, proučili i opravdali, Pavelić je osuđen, i šta hoće? Zna se da se Stepinac borio i protiv fašizma, i da se borio i protiv Pavelića i protiv Tita. I šta hoće? To su podmetanja koja su prošla.

Na moje potpitanje "U čemu je ovdje zapravo nesporazum?", Kustić mi je odgovorio:

- Pa nije to Katolička Crkva vodila nego je vodio jedan dio vlasti ondašnje NDH, koji je Crkva, na čelu sa Stepincem, nastojala spriječiti koliko je mogla, a vrijeme je bilo kratko, par godina. Pola države je bilo u ustanku, i nije se moglo... U Zagrebu nisu ljudi znali da se to događa. A pokušalo se spasiti što se moglo spasiti, preživjeti dok se moglo preživjeti. Crkva je znala da će fašizam propasti, da dolazi komunizam. To je bitno, najbitnije. Borba s fašizmom je bila trenutačna, a pred nama je bila strašna, sigurna perspektiva dolaska komunizma..."

"Znači, gledalo se, prije svega, unaprijed?" - rekao sam, u obliku svojevrsnoga retoričkog pitanja, Kustiću. Odgovorio je:

- Da. E pa znalo se je da će ovo proći. Ovo treba sprečavati, zlo, koliko se može, a ono što nam dolazi, bit će gore od toga. I ta psihoza je postojala. A komunisti se nisu potrudili manje ubijati ni manje klati!

Nadodao sam na to Kustiću: "Vidite, don Živko, Stojković je ovo napisao 1979..." Odgovorio je:

- Oni su mogli natezati stvar. Oni su mogli, dok je Jugoslavija postojala, još se nadati da će Hrvatsku nekako poniziti i dublje. Ali, to je prošlo. To je prošlo, i što ćemo sad s njima...

Konkretizirao sam svoje zapažanje: "Oni ovo pišu u Branimirovoj godini. Oni su vidjeli, osjetili su neka gibanja u Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj, i sad su zatečeni. Na neki način su mi i priznali, u našim beogradskim razgovorima (mislio sam ponajprije na Dejana Medakovića - op. aut.), da je ovo bila njihova reakcija na jubilejski projekt Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata..."

Kustić mi je na to ovako odgovorio:

- Baš mi je drago. To znači da su osjetili da se Katolička Crkva u Hrvatskoj budi na jedan način na koji nisu očekivali, pa su išli podmetati. I što rade? Kopaju, kopaju, ali s kojom namjerom? Da ponize Crkvu u narodu, i sav narod.

Kazao sam na to Kustiću: "Pa su rekli, tj. poručili: ajmo prvo obračunati ono što je bilo, u Drugome svjetskom ratu, a onda se vi, braćo Hrvati, izvolite okretati Zapadu, tj. Rimu, koliko god hoćete..." Odgovorio je:

- A mi smo preko toga prešli, idemo dalje i gotovo.

"Bilo im je primarno vratiti se u prošlost i poravnati neke stare račune", dodao sam na to. Onda je Kustić rekao:

- A nas to nije previše zanimalo, i idemo dalje. Čekaj, njih je zanimalo ono, stari zločini, da sada nama načine zlo! A mi smo morali ići dalje i gotovo. To je cijela priča. Oni su kopali stare rovove, a mi smo išli dalje. Sigurno da je bilo među ustašama jako mnogo zločinaca, to nitko ne sumnja...

Jedna bitna napomena: što se samoga dr. Grisogona tiče, hrvatski povjesničar Ljubo Boban je znanstveno ustvrdio i dokazao da je njegovo pismo čisti falsifikat, a i sam Grisogono je u londonskom Time and Tide, od 17. siječnja 1953., izjavio da on nije autor toga pisma. Njegov je pravi tvorac bio srpski političar Adam Pribićević, brat Svetozara Pribićevića, a pismo je napravljeno u uredu beogradskoga odvjetnika Radoja Vukčevića, u vrijeme dok je Grisogono bio u zatvoru na Banjici.

Žika Stojković u svom pamfletu "Putevi razrešenja i razuma" nije naveo odakle je citirao Grisogonovo pismo, no iz cjeline njegova teksta jasno se razabire da se, pišući ga, najviše oslanjao na dva izvora. Jedan je knjiga Viktora Novaka "Magnum Crimen", a drugi kompilacija "Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera", napravljena u Zagrebu 1946., u vrijeme Titova suđenja Stepincu (a drugi put objavljena, kao pretisak, 2008.).

U točki 5., u svojemu pamfletu "Putevi razrešenja i razuma", Žika Stojković napada Katoličku Crkvu zbog toga što ne želi objaviti neka važna pisma i dokumente što ih je nadbiskup Stepinac tijekom Drugoga svjetskog rata slao u Vatikan (papi Piju XII., odnosno Papinu državnom tajniku kardinalu Maglioneu). Pritom izražava sumnju u vjerodostojnost onoga što je Ivan Meštrović napisao u svojim "Uspomenama na političke ljude i događaje" (objavljenim u emigraciji) - da je Stepinac u svibnju 1943. papi Piju XII. osobno, u Rimu, predao neka važna svjedočanstva o zlodjelima počinjenim od nacista i fašista u NDH, uključujući i okupiranu Dalmaciju.

Drugim riječima, Žika Stojković u svojoj "optužnici" postavlja pitanje (ili ultimatum): ako ti dokumenti doista postoje, neka ih Vatikan konačno iznese na vidjelo, pa da se vidi prava istina. To isto pitanje - ili taj isti zahtjev - danas postavljaju i srpski članovi Mješovite komisije koja razmatra "slučaj Stepinac".

Kad sam, 11. ožujka 2009., upitao Živka Kustića zašto Vatikan ne želi objaviti neke superpovjerljive dokumente iz Drugoga svjetskog rata, ovako mi je odgovorio:

- Zato što se Vatikan ne igra. Stepinac je jasno rekao Ivanu Meštroviću da bi mu zbog toga (zbog same činjenice da je predao Papi neka važna svjedošanstva o ustaškim zločinima u NDH - op. aut.) skinuli glavu u Zagrebu. On je vrlo objektivno Vatikanu prikazao stanje u Hrvatskoj. Vatikan je znao da je stvar važna, uzeo to u račun i nije od toga pravio galamu. Pa nama nije do propagande nego do djela!

Na moje pitanje: "Što bi se, zapravo, dogodilo ako bi Vatikan to objavio?" - Kustić mi je odgovorio:

- Nije se moglo dogoditi da Vatikan to objavi. Zašto bi objavio? To se nije smatralo važnim za galamu i - gotovo. Nismo se mi borili za poene. Pazite, Vatikan, da kažem lakonski, dvije tisuće godina živi, i što će se s njima (sa Srbima - op. aut.) natezati za dva pisma? Dajte, molim vas! Pa to su kilometri pisama u Vatikanu. Oni (Srbi - op. aut.) imaju tu malu, nek i Bog da zdravlje, Patrijaršijicu, pa nek se igraju sa svojim arhivima, ako ih imaju.

Kustić je tome još dodao:

- Ja se ne ponosim svime što je Rim radio, da se razumijemo, ali u Rimu jedan spis ima drugačije značenje nego u Beogradu. Prvo, u Rimu oni koji su političari imaju taktiku, oni koji su zaista kršćani znaju da vrijeme prolazi. Nećemo mi sa tim, uopće... Izbjegavamo polemiku, ako je ikako moguće. Što će nam to? Vrijeme prolazi, zlo propada, pa se novo budi. Tko će se više igrati tko je što pisao prije sto godina?

Izrekao sam Kustiću jednu parabolu: "Vidite, srpski su intelektualci tu kao konobari na blagajni: pišu i računaju tko je popio koliko gemišta, a onda, pa makar otad prošlo i nekoliko desetaka godina, sve to lijepo zaokruže, stave na račun i kažu: Evo koliko dugujete!" - a on mi je na to ovako odgovorio:

- Hvala lijepo, više to ne važi. Mi nećemo platiti i gotovo. I što mi može? Pazite, mene ovo ne uzrujava uopće, oni su toliko jadni u toj borbi. Oni su nama zanimljivi kao Pravoslavna Crkva koja ima Božje poslanje, koja ima valjane biskupe, koja dijeli valjanu pričest, valjanu ispovijed, koja vjernike odgaja (ako ih odgaja) u pravom duhu evanđelja... Zato su nam zanimljivi...

Pod točkom 6., Žika Stojković je u svom pamfletu citirao promemoriju nadbiskupa Stepinca odaslanu papi Piju XII. 18. travnja 1943. (također jedan nepouzdani dokument, objavljen u knjizi V.Novaka "Magnum crimen", na kojem nedostaje Stepinčev vlastoručni potpis), u kojoj se Stepinac, navodno, pogrdno izražava o Srbima/pravoslavnima, upotrebljavajući sintagme poput "Valovi ortodoksnog i ofanzivnog bizantizma" itd. Živku Kustiću sam, u našem razgovoru 11. ožujka 2009., rekao da Srbe takvi izrazi vrijeđaju (i da mi je o tome u našim beogradskim razgovorima iz 2006.-2008. osobito skretao pozornost Stojkovićev kolega i prijatelj Dejan Medaković). Na to mi je dao ovakav odgovor:

- I šta onda? Pa mi se ne kunemo na svaku Stepinčevu rečenicu. Ja bih našao u Stepinčevim djelima još više problematičnih rečenica. Stepinac je bio čovjek, katolik, Hrvat, naobražen na svojoj razini, i nećemo svaku njegovu rečenicu braniti... Ni meni se ne sviđa da se ta riječ, "bizantizam", rabi, jer, napokon, Ćiril i Metodije su nam došli s Bizanta i služili glagoljicu. Prema tome... Ali ta riječ, "bizantizam", je dobila dojam njihove (srpske/pravoslavne - op. aut.) ofenzive prema Zapadu, prema katolištvu. I zato ja mislim da nije bilo razborito to rabiti, ali je u onom trenutku povijesti, kad je trebalo u Vatikanu smirivati neke previše protuhrvatske stavove, Stepinac mogao možda ovim izrazom i pretjerati. Pa šta onda?

U jednoj od glavnih točaka svog pamfleta Stojković dotiče pitanje Jasenovca (kao i navodne krivnje Katoličke Crkve u NDH za zločine počinjene u njemu) pa, među ostalim, kaže da je pod tim lgorom ležalo "preko 700.000 duša". Kad sam spomenuo tu brojku, od preko 700.000 ubijenih u Jasenovcu, Živko Kustić se jako uzbudio i rekao:

- 700 tisuća? To im nitko ozbiljan neće vjerovati, i to im je dokaz da su pogriješili. Ja ne znam koliko je ljudi u Jasenovcu poginulo, toliko nije, ali ja se ne kunem ni za ni protiv. Zašto napuhavaju to?

U točki 8. svog pamfleta "Putevi razrešenja i razuma" Žika Stojković hrvatske/ustaške zločine počinjene nad Srbima u NDH naziva genocidom, ali ide i mnogo dalje od toga. Po uzoru na pisca knjige "Magnum crimen" Viktora Novaka, pravim (ili najvećim) krivcem za te zločine ne imenuje (samo) ustaše i Pavelića, nego u cijelu priču uvlači i Katoličku Crkvu oblikujući tezu da ih je ona smišljeno i planski pripremala godinama i desetljećima unaprijed. Pa kaže: "Genocid nad srpskim stanovništvom u NDH smišljeno je pripreman, dugoročno sračunat kao 'povesni' čin denacionalizacije, kao konačno istrebljenje pravoslavlja 'preko Drine' ognjem, mačem i unijaćenjem..."

Sam Dejan Medaković mi je za ovakvu tezu Žike Stojkovića rekao da je to "jedan jako užareni stav, u kojem ima jako mnogo i nekog ličnog, subjektivnog bola", dok mi je Živko Kustić to ovako prokomentirao:

- Što je bilo, bilo je. I šta sad? Hoću li se ja boriti za svaku budalu katoličku koja je mislila de će ih (Srbe, pravoslavne - op. aut.) pokatoličiti? Ja mislim da je bilo u katoličkim krugovima primisli da se pravoslavni pokrste, odnosno prekrste, odnosno da se ubace u Katoličku Crkvu, da to uglavnom nije uspjelo, i šteta što su se oko toga borili. Mnogi su katolici pogriješili u tome. Čuješ, zločin katoličkog Zapada prema pravoslavnom Istoku je tako grozno velik, ako ništa drugo osvajanje Zadra i na tom putu poslije osvajanje Carigrada i Bizantskog carstva (Kustić je ovdje mislio na Križarske ratove u srednjem vijeku - op. aut.)... Sigurno je da je, koliko dosad znamo, u vojnom pogledu Zapad, katolički, učinio pravoslavnom Istoku puno više zla nego obrnuto. To je činjenica. Katolički Zapad je pobio Indijance u Americi, katolički Zapad je spalio tisuće, desetke tisuća vještica, katolički Zapad je palio dobre vjernike kao heretike, počevši od ovoga našega de Dominisa i Ivane Arške... Na katoličkom Zapadu je bilo puno, puno zločina. Što oni (Srbi - op. aut.) hoće nama dokazati? To mi znamo. Što se mene osobno tiče, ja nisam branio nijedan zločin, ja sam samo promicao katoličku vjeru. Nigdje neće naći da sam ja branio ijedan zločin.

U točki 9. svojega pamfleta Žika Stojković ponovno izlazi s tezom/ultimatumom da se Katolička Crkva mora pokajati zbog zločina počinjenih nad Srbima/pravoslavnima u Drugome svjetskom ratu. I to s ovakvom formulacijom, koja je zapravo sukus i glavna poanta njegova polemičkog pisma Glasu Koncila: "Da li se zvanična Rimokatolička crkva ikada, javnim ili tajnim aktom, ogradila od terora pokatoličavanja? Da li je ikojim kanonskim činom poništila obrede nasilja, priznala krivicu, tražila oproštaj i od mrtvih i od živih žrtava verskog pogroma. Odavanje pošte mučenicima u Jasenovcu shvatili smo, zato, kao priliku da se, pred licem istine o strahotama, otvore putevi razrešenja i razuma."

Na to je Živko Kustić, u našem razgovoru 11. ožujka 2009., preko mene Žiki Stojkoviću (koji je tada već bio pokojni; umro je 1997.) ovako odgovorio:

- Nismo iskoristili (tu priliku na koju skreće pozornost Stojković - op. aut.). Ispustili smo. Pa šta? Treba da priznamo da smo nešto pogriješili? U redu, pogriješili smo. Pa šta? Što ćemo s tim ako se i dokaže da smo bili čak nevješti?

Na moje potpitanje/natuknicu: "To bi, nazovimo ga pokajanje, Srbima nešto značilo" - Kustić mi je odgovorio:

- Tko da se kaje? Oni koji su pogriješili, ti su mrtvi. A Crkva, na čelu sa Stepincem, bila je relativno korektna.

Kazao sam Kustiću: "Srbe je sada (mislio sam na 1979., kad je Stojković napisao taj svoj pamflet koji je trebao biti objavljen u Pravoslavlju - op. aut.) razjarivalo to što se polako ide u beatifikaciju, a onda i kanonizaciju Stepinca..." Na to mi je odgovorio:

- Tu su izgubili igru. Svjetska javnost je stala na Stepinčevu stranu, i njihova je igra izgubljena. Kad Rimska kurija nešto proglasi, kad to učini papa koji se zove Ivan Pavao II., Poljak, i proglasi Stepinca ključem za razumijevanje položaja Crkve u Europi u to doba, koja je stala, kako kaže Ivan Pavao II., protiv nacizma i protiv fašizma i protiv komunizma, onda je gotovo. Stepinac je pobjednik, to je očito. I što ćemo dalje od toga? Stepinac će biti na oltarima, a oni će otići u stari papir!

Kazao sam na to Kustiću: "Po Srbima, cijeli je problem u tome što niste (vi, Crkva kao takva - op. aut.) rekli da se kajete..." Odgovorio mi je:

- Kome da se pokajemo? Pred Beogradom? Kajemo se pred Bogom i pred cijelim svijetom. Pazi, papa je osudio Križarske ratove, Ivan Pavao II., doslovno, kad je bila tisućita obljetnica Križarskih ratova, gdje je onaj papa, Urban, ili kako mu je bilo ime, rekao: "Bog to hoće!" - a tisuću godina nakon toga rimski papa kaže: "Bog to nije htio, Križarski ratovi nisu trebali!" Dakle, Crkva se odrekla Križarskih ratova, Crkva se srami za paljenje vještica, Crkva sada uzdiže Galileja kao proroka novoga doba u znanosti, Crkva se za svoje teške pogreške, svoje, svojih ljudi, javno kaje na svim razinama. Kajanje Crkve za zločine kršćana u Crkvi je opća pojava danas.

"Srbi, međutim, žele reći da je papa Wojtyla trebao doći u Jasenovac i pokajati se za zločine počinjene nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, ali da to nije učinio" - rekao sam Kustiću, na što mi je on odgovorio:

- Ne, nije mogao, jer su ga oni (Jasenovac - op. aut.) zlorabili i od njega napravili svoj mit, gdje se mi nismo imali razloga pokloniti. I to je sve.

Živko Kustić je tome još dodao:

- Pazi, Wojtyla je svjetski pobjednik.

U zaključnim rečenicama svojega pamfleta iz rujna 1979., Žika Stojković je pomalo čak i zaprijetio, poručivši - i Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj i cijelome hrvatskom narodu: "Nismo ni mi sve kazali" - čime je dao naslutiti da će u nekoj doglednoj budućnosti, prije ili kasnije, optužaba i inkriminacija biti još. I, kao što vidimo, to se sada, na određen način, i obistinjuje, ovaj put među srpskim (pravoslavnim) članovima Mješovite komisije koja razmatra "slučaj Stepinac". Ovo što se događa danas, u biti nije ništa drugo nego (svojevrstan) nastavak one iste priče koju su prije 38 godina započeli, u listu Pravoslavlje, a u polemici s Glasom Koncila, episkop marčanski Danilo i intelektualac iz kruga Dobrice Ćosića Živorad Žika Stojković.

Na moje pitanje, vrlo direktno formulirano, mrzi li nadbiskupa Stepinca, Stojkovićev kolega i prijatelj, akademik SANU Dejan Medaković, odgovorio mi je, u jednome od naših beogradskih razgovora iz 2006.-2008.:

- Da, ja njega mrzim. Stepinac mi je razorio povjerenje koje sam, i zahvaljujući svom katoličkom odgoju, imao prema Katoličkoj Crkvi. Stepinac mi je razorio sve. Kako da ga ne mrzim? Mene je Stepinac sablaznio. I mislim da je Stepinčeva beatifikacija bila fatalna greška onoga ludog Poljaka (Medaković je ovdje mislio na papu Ivana Pavla II. - op. aut.). On je popustio. Hrvati su "izboksali" to. Osobno Kuharić.

Živko Kustić mi je, opet, tu temu, sa svoje strane, ovako sumirao, u našem razgovoru 11. ožujka 2009.:

- Svim Srbima koji postavljaju pitanje zašto papa Wojtyla nije došao kleknuti u Jasenovac postavio bih protupitanje: a zašto Tito nikad nije pohodio Jasenovac? A znate li zašto nije? Tito je znao da se o Jasenovcu ne zna dovoljno da bi se moglo na to ići. Jasenovac je bio mit kojeg su Srbi izmislili. Pazite, strašno je jednoga ubiti, ali vjerojatno je broj žrtava deset puta bio povećan. Najmanje deset puta. I jedino što se tu objektivno moglo, moglo se šutjeti... Ta tko bi trebao iz Hrvatske ići tamo? Klanjati se? Moliti? Možemo ići moliti. Pa ja sam to i Tuđmanu rekao, pa se on onda naljutio: "Oprostite, ali onda se mora priznati i svima (ostalima - op. aut.) koji su pobijeni poslije rata na tom istom mjestu, da idu tražiti svoje mrtve i da tamo pale svijeće i da mole za one koje su komunisti pobili..." Tito se u to nije htio plesti. Jasenovac je vrlo delikatna stvar, zato Tito i nije nikad išao u Jasenovac! S Jasenovcem se sve do danas manipulira. I ići u Jasenovac kajati se za katoličke grijehe, a to su bili ustaški grijesi... Ne može se Katolička Crkva tamo ići kajati u ime hrvatskog naroda. S kojim pravom?

Rekao sam na to Živku Kustiću: "Srbi su se 1979. pitali, a i danas se, kao što vidimo, pitaju: zašto je papa Wojtyla u Auschwitzu kleknuo, a u Jasenovac nije došao kleknuti?" Odgovorio je:

- To znači da je u Auschwitzu situacija bila jasnija, a Jasenovac do danas nije jasan. Eto, kratko rečeno. Treba raščistiti povijesnu situaciju, da se zna na što se ide... Dok god Srbi barataju s onom cifrom (o 700.000 žrtava u Jasenovcu - op. aut.), mi nemamo šta s njima razgovarati. Ja mislim da je i 70 tisuća previše, ali dokle god se to smatra zločinom hrvatskog naroda ili katoličkog naroda, dotle mi tamo ne možemo ići.

"Srbe očito najviše muči beatifikacija nadbiskupa Stepinca", rekao sam na kraju Kustiću. Odgovorio je:

- Neka se nauče to pretrpjeti. A ako ne mogu pretrpjeti, neka gutaju slinu. Katolička Crkva je prejaka i predalekovidna da bi se u tome dala prevariti.

 

Naslovnica
Ispis
Preuzimanje